مانتو سنتی ترمه

تولید مانتو سنتی از پارچه ترمه سبب می شود فرد را یک عیان نشین در هر طبقه از جامعه نشان بدهد، چرا که این فرد توانسته است از پارچه ای گران که میلیون ها می ارزد، مانتویی را بپوشد که قطعا در چشم همگان بسیار خواهد آمد.

البته کل مانتو از ترمه برای بعضی ها خوشایند نیست، چرا که ترمه یک پارچه زیبا است، ولی به دلیل داشتن زبری خاص خود توسط کارگاههای تولید مانتو سعی می شود که بخشی از آن را ترمه کنند و مابقی را از پارچه کتان یا نخ بدوزند، چرا که در تابستان هوا گرم است و مانتو ترمه کامل قطعا باعث گرمای بیشتر بانوان خواهد شد، اما در زمستان مانتو ترمه دوزی شده را باید با کاپشن یا پالتو پوشید و بهتر است در کنار آن از پوشاک های دیگری همچون چکمه و سایر گرم کننده های بدن نیز استفاده شود.