مانتو برای سر عقد در نظر نو عروسان بسیار مهم می باشد و فکر نمی کنیم نو عروسی باشد که به فکر مانتو و لباس سر عقد خود نباشد. در واقع در محضر، حاج آقا زمانی که شروع به خواندن صیغه می نماید، تمامی فامیل های طرف داماد نگاه شان به عروس، زیبایی او و سنجیدن عروس با داماد هستند و خیلی بد است اگر تصور کنند که داماد از عروس سر تر می باشد.

به همین دلیل برای سر سفره عقد، پوشیدن مانتو مناسب سفید و شیک، با طراحی زیبا به صورتی که هم حجاب را برای عروس خانم حفظ نماید و هم حجب حیا را در بهترین حالت نشان دهد مهم است.

پخش مانتو تولید شده و یا وارد شده به کشور، برای محضر به صورت عمده از طریق این شرکت صورت می پذیرد. مدل های زیادی وجود دارد که می توانید انتخاب نمایید.

پخش عمده مانتو عقد