قیمت مانتو جشن عقد برای عروس و خانواده اش بسیار مهم است که بتوانند یک مانتو با قیمت مناسب برای جشن عقد خودشان پیدا کنند.

به طوری که کلاس کاری عروس و خانواده اش را به صورت کامل حفظ کند.

امروزه مدل های خارجی و ترک بسیاری به ایران آمده که برای جشن عقد محضری عروس خانم بسیار مناسب است .

اما مدل ایرانی تولید کارگاه های مانتو دوزی شهر های خودمان من جمله تهران، با قیمت بسیار مناسب تری تمام می شود.

همچنین از کیفیت به نسبت خوبی برخوردار هستند.

با توجه به اینکه باید به تولید داخلی اهمیت دهیم.

در درجه اول مانتو تولید داخلی را ببینید و اگر نپسندید به مانتو های ترک ژورنال دار خارجی رو بیاورید.