فروش اینترنتی مانتو عروس برای عقد محضری با مدل های متنوع شاید برای عروس خانم کمی غیر مترقبه باشد. یعنی دوست داشته باشد که حتما تن بزند و سپس خرید کند. مشکلی ندارد این مسئله، معمولا برای این امر ما سه نمونه را که شما انتخاب می کنیم، خدمت تان ارسال می نماییم، هر کدام را که دوست داشتید انتخاب کرده و یک جنس نو از ما دریافت می کنید.

واقعیت این است که در مسائلی مانند مانتو نمی شود بدون تن کردن و حتی پوشیدن، پسندید. شاید پسندیدن را از روی تصویر و کسی که پوشیده است بتوانید تشخیص دهید، ولی اینکه کاملا با بدن شما فیت است، اندام شما را پوشش می دهد تنها با تن کردن به دست می آید.

عمدتا رنگ مانتو عروس برای عقد محضری سفید است و به جز این رنگ، رنگ کرمی هم می باشد که پارچه گیپور جزو جدا نشدنی این محصول می باشد.