شرکت تابس در تولیدی انواع مانتو زنانه به روز ترمه بهترین ویژگی را دارا است و توانسته در مدت زمان اندکی به جایگاه های بسیار مرتفعی در این زمینه دست یابد. اگر مانتو نخی انواع بسیاری داشته باشد، می توان در بخشی از آن ها یا با طرح ترمه اقدام به تولید مانتو نمود.

مانتو زنانه تابس خود را از چند ویژگی مبرا دانسته و آن اینکه هیچ گونه مدل مانتویی را که حداقل 5 طراح تایید نکرده باشند، تولید نمی کند، چرا که طراحان مانتو فوق العاده ای در کشور مان داریم و باید توجه کنیم که این طراحی ها برای شرکت قطعا هزینه هایی را به همراه دارد، اما تولیدی کارش صرفا تولید از روی الگو نیست، بلکه حتی باید تعداد تولید را نیز بر اساس فروش خود حدس بزند.